Reklamační podmínky

Při reklamování jakéhokoli zboží je bezpodmínečně nutné mít přiděleno číslo reklamační zakázky (tzv. RMA) ! (viz níže)

Firma Marián Hudec, Ing. - EO Computers poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním  listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční  lhůta. Firma se u oprávněných reklamací  uplatněných v záruční době zavazuje  bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění  závady je dle typu produktu realizováno výměnou  produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

a) mechanickým poškozením zboží,
b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
e) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
f) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
g) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
h) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
i) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
j) při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
k) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
l) porušením ochranných či záručních pečetí, čárových kódů a nálepek, pokud na výrobku jsou
m) poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)

U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií příp. fyzické  vady doprovodné dokumentace. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (adjustační folie,  pečeti aj.) se kupující stává oprávněným  licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit prodávajícímu.

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Délka záruky

Standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky, u některých produktů může být záruční lhůta delší.

Místo uplatnění reklamace
 
V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko výrobce uvedené na záručním listě výrobce příslušeného výrobku. Pokud u zboží není záruční list výrobce, ale pouze záruční list vystavený naší firmou, je místem uplatnění reklamace provozovna firmy EO.CZ - In.g Marián Hudec, V. Kl. Klicpery 715, 50401 Nový Bydžov. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.

V případě reklamací nás můžete kontaktovat:
reklamace@eo.cz
Telefon: 606 622 826

Způsob uplatnění reklamace

Při reklamaci zboží, které nemá záruční list výrobce a bude zasláno do naší firmy, je nezbytně nutné uvést na zásilce reklamační číslo RMA. Reklamačního číslo si můžete vytvořit online v Přehledu Vašich objednávek v části Reklamace, kde pak můžete i proces vyřízení  reklamace sledovat. Pokud nemáte na e-shopu registraci (zboží  bylo např. objednáno emailem či telefonicky) nebo nelze RMA vygenerovat online, můžete si zažádat o přidělení RMA zasláním zprávy na adresu reklamace@eo.cz s předmětem zprávy "Žádost o RMA". V žádosti o přidělení  reklamačního čísla RMA je nutné uvést:

Reklamační číslo RMA Vám bude zasláno do 1 pracovního dne od přijetí žádosti. Pokud nemáte e-mail, lze RMA přidělit telefonicky. Přidělené reklamační číslo RMA si uschovejte a v případě dotazů na stav vyřízení reklamace vždy uvádějte toto RMA.

Důležité: Pokud nebude balík se zbožím k reklamaci viditelně označen slovem REKLAMACE a přiděleným reklamačním číslem RMA, nemusí být převzat a může se odesílateli vrátit zpět.
Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je vhodné předložit:

Nemá-li zákazník k dispozici kupní doklad či záruční list, lze doložit nákup i jinak - např. výpisem z účtu apod. Lze kontaktovat prodávajícího telefonicky či emailem s žádostí o dohledání objednávky či dokladu.

Důležité: reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní (kabely, zdroje, manuály, CD-ROM, atd.), nesmí být mechanicky poškozeno a mělo by být zabaleno v originálním obalu.
 
Doprava reklamovaného zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění  reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno (poštou nebo spediční firmou PPL).

Lhůta na vyřízení reklamace

Termín reklamace je dle zákona 30 dnů. Nebude-li reklamace vyřízena včas, má zákazník nárok na vrácení peněz (bude-li požadovat, může být nahrazeno novým nebo podobným zbožím dle domluvy).

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřena podle druhu výrobku či služby potřebna k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu. Uplnynutí lhůty 30 dnů se považuje za porušení smlouvy.

Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za dopravu, testování, opravu).

Aktualizováno 23.12.2021 

Copyright © 2004-2023 EO.CZ